Tools

Селскостопанска техника

Финансов лизинг на нова или употребявана селскостопанска техника.

Детайли

Финансов лизинг с отворен край

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

Мин. 15% за нова селскостопанска техника

Мин. 20% за употребявана селскостопанска техника

Остатъчна стойност В зависимост от срока на лизинга, дължима в края на периода в случай на придобиване на актива.
ДДС Разсрочено за периода на лизинга, дължимо с всяка лизингова вноска.
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

 

Финансов лизинг със затворен край

 

Условия на лизинга

Първоначална вноска от цената без ДДС

Мин. 20%

Остатъчна стойност Няма
ДДС Заплаща се авансово в началото на периода преди стартиране на лизинга.
Лизингова схема Анюитетни месечни вноски.
Възраст на обекта В края на лизинговия период активът не трябва да е по-стар от 8 години.
Застраховка Застраховка срещу всички присъщи рискове в полза на KBC Лизинг за периода на лизинг.

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

 

Агрокредит

 
 • Вид актив

  Закупуване на земеделска техника от официалните дилъри

 • Лизингополучател

  Юридически лица и частни земеделски лица за прогрaмен период 2015 – 2020

 • Срок

  Минимален срок 12 месеца. Максимален срок до 60 месеца. За лимит за ДДС – макс. 6 месеца.

 • Валута

  EUR (възможност за плащане в BGN)

 

Условия на лизинга

Размер на кредита

Минимален размер на кредита 8 хил. Евро, но макс. 85 % от покупната стойност на машините и/или оборудването, предмет на кредита

Възможност за допълнителен лимит за финансиране на 100% от ДДС

Доходност Лихви по договаряне: фиксирана или плаваща. 
Погасителен план

Равни или сезонни вноски.

Комисионна управление 0.5% на годишна база от остатъка по дълга всяка година.
Такса предсрочно погасяване

Без такса само при предсрочно погасяване със средства от субсидията, в противен случай – 3%.

Без такса за предсрочно погасяване на лимита за ДДС.

Застраховка Застраховка "Автокаско за селскостопански машини" в полза на ДФ Земеделие и KBC Лизинг и дължима от клиента, валидна за целия период на кредита и покриваща 100% от приетата стойност на селскостопански машини, сключва ежегодно или за целия период. 

Необходими документи за кандидатстване

За юридически лица

 • Формуляр “Искане за лизинг” и оферта за лизинговия обект от доставчика
 • Заверен от управителя Учредителен акт (дружествен договор, устав) на фирмата
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата
 • Заверени Финансово-счетоводни отчети – за изминалия период от настоящата година и за последните две години

 

Лизинг за селскостопанска техника

Финансов лизинг

Финансов лизинг за физически и юридически лица с възможности за отворен и затворен край, лизинг без доказване на доход или лизинг за „Управление на автопарк“.

Научете повече

 

Полезна информация

Често задавани въпроси за лизингополучатели

Отговори на най-често задаваните въпроси за лизингополучатели.

Научете повече

 

Контакти и съдействие

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.