Tools

Активи

Лизинг на леки и тежкотоварни автомобили, оборудване, селскостопанска техника и недвижими имоти. Широка гама лизингови продукти, отговарящи на вашите изисквания и нужди.

Всички активи

Финансов лизинг с и без доказване на доход; оперативен лизинг на нови леки автомобили.

Финансов лизинг на тежкотоварни автомобили с отворен или затворен край за юридически лица.

Финансов лизинг на нови или употребявани машини, оборудване и строителна техника за корпоративни клиенти. Предлага се с отворен и затворен край, до 60 месеца за нови и до 48 за употребявани машини.

 

Финансов лизинг на нова или употребявана селскостопанска техника. Предлага се с отворен и затворен край за юридически лица.

Лизинг на недвижими имоти за юридически лица при минимална покупна стойност от 300 000 EUR, конкурентни ценови условия и срок по договаряне.

Защо на лизинг

 • Правите инвестиция с минимален капитал.

 • Изплащате актива след ефективната му доставка.

 • Получавате финансиране без обезпечение.

 • Плащате съобразно Вашите постъпления.

 • Имате еднократни разходи по финансирането.

 • Данък добавена стойност не е част от лизинговата сделка и върху него не се начисляват лихви.

 • Лихвите и амортизацията на актива Ви се признават като разход.

 • Заприхождавате лизинговия обект като актив - има положителен ефект за финансовите показатели и кредитния рейтинг на фирмата.

 

Защо KBC Лизинг

 • Ние Ви предлагаме конкурентни ценови условия.

 • Ние сме гъвкави при структурирането на по-големи сделки.

 • Покриваме цялата страна чрез офисите на KBC Банк.

 • Прилагаме единни условия за всички доставчици.

 • Поддържаме сътрудничество с голям брой застрахователи и имаме договорени промоционални условия с тях.

 

Контакти и съдействие

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.