Tools

Тарифи, формуляри и документи

Тарифа

Формуляри

Документи

Необходими документи при подаване на искане за лизинг на ФЛ*

 • Копие от личната карта на лизингополучателя
 • Копие от трудов договор/договор за управление/граждански договор и/или годишна данъчна декларация /свободни професии/ на лизингополучателя
 • Копие от договори за наем и др. документи, удостоверяващи допълнителен доход
 • Деклация/удостоверение за нетните доходи на лизингополучателя от трудово правоотношение за последните 6 месеца по образец
 • Оферта за лизинговия обект от доставчика, адресирана, включваща цени, описание и спецификация на обекта, начин на плащане и дата на доставка

Необходими документи при подаване на искане за лизинг на ЮЛ*

 • Оферта за лизинговия обект от доставчика, адресирана, включваща цени, описание и спецификация на обекта, начин на плащане и дата на доставка 
 • Коректно попълнен формуляр “Информация за клиента”, предоставен от "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД
 • Документи за самоличност на представляващите фирмата.
 • Заверени Счетоводни Отчети, Баланс, Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричния поток – за изминалия период от настоящата година и за последните три години.
 • Разбивка на вземанията и задълженията по клиенти/ доставчици, по суми и срокове за издължаване – към датата на последния баланс
 • Копия от договори, сертификати, лицензи, както и договори с основни доставчици, клиенти, наемодатели и други документи, имащи съществено значение за дейността на фирмата.   

 

* При наличие на съдлъжник: гореописаните документи

* Всички документи трябва да бъдат подпечатани и заверени с "актуално към /датата на подаване на документите/."

 

Контакти и съдействие

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.